Ik heb iets ontdekt afgelopen week. Dat ik iets heb tegen mensen die gewoon tevreden zijn. En ik zal je uitleggen waarom.

Tevredenheid is een rare emotie. Het is de emotie die je ervaart als je bereikt hebt wat je wilde bereiken.

Daar is niks mis mee zou je zeggen. Want dat geeft aan dat iemand die tevreden is, happy is met zichzelf.

En dat is ook zo. In feite behoort tevreden zijn tot de hogere emoties als je dit afzet tegen emoties als verveling, desinteresse of geïrriteerdheid.

Maar het is een lagere emotie dan interesse, vrolijkheid of enthousiasme.

En daar zit nou precies mijn probleem.

Want mensen die tevreden zijn, die zien geen noodzaak om iets te veranderen. Ze zijn tevreden met hoe het is en willen het dus vooral zo houden. En dus kun je ze niet makkelijk in beweging krijgen.

Iemand die tevreden is doet gewoon zijn ding, en dat is het. Hij kijkt niet over de horizon of er nog meer te halen is. Een tevreden werknemer zal zijn werk zonder meer goed en naar behoren uitvoeren, maar voor gedrag en vlijt zal hij hooguit een voldoende halen, en meer niet.

Iemand die tevreden is kijkt niet verder dan zijn neus lang is. Tevreden kijkt hij om zich heen naar wat hij heeft vergaard en zijn enige taak is om dat zo goed mogelijk te beschermen en in stand te houden. Zolang zijn eigen kostje is gekocht, zal het hem een worst zijn hoe het een ander vergaat.

Aan iemand die tevreden is kun je ook niets verkopen. Want die heeft geen behoefte aan een product waar hij zich mogelijk beter van gaat voelen. Hij is tevreden met hoe hij zich voelt en kan zich niet eens voorstellen dat het misschien nog beter kan!

Iemand die tevreden is zal dus nooit die extra stap extra zetten om buiten zijn comfortzone te komen. Iemand die tevreden is blijft zitten waar die zit.

Tevreden zijn is eigenlijk een vorm van weerstand. Weerstand tegen verandering.

Wat leerde mijn moeder mij vroeger?

“Alles waar TE voor staat is verkeerd, behalve het woord TE-vreden.”

Ik ben het er niet mee eens. In mijn ogen is TE-vreden niets meer dan TE-vredig. Weg met die vredigheid! Geef mij maar interesse en enthousiasme – daar kan ik veel meer mee!

Meer enthousiasme en FUN op de werkvloer? Boek mijn workshop!


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.