Er zijn talloze tips te geven om je communicatie te verbeteren. Hier zijn vijf tips die deel uitmaken van mijn coaching en training in communicatievaardigheden:

Tip 1: Wees geïnteresseerd, niet interessant.

Mensen die zichzelf geweldig vinden en denken interessant te moeten doen, zijn er al genoeg. Maar mensen die oprecht geïnteresseerd zijn in een ander, kom je maar weinig tegen. Onderscheid jezelf door het eens niet over jezelf te hebben maar vooral veel vragen te stellen en te luisteren. Niet alleen zullen mensen graag met je in gesprek gaan, je hoort misschien dingen die je anders nooit te weten zou zijn gekomen!

Tip 2: Laat je eigen oordeel achterwege.

Gebeurt het jou ook dat je tijdens een gesprek in gedachten al een mening aan het vormen bent op hetgeen er gezegd wordt? Dat is heel normaal, want jij hebt je eigen kader en uiteraard ook recht op een eigen mening. Maar dat wil niet zeggen dat je die mening ook altijd meteen moet ventileren. Probeer die gedachten eens te negeren en houd je eigen oordeel of mening voor je, wanneer daar niet om gevraagd wordt. Let eens op welke positieve invloed dit heeft op het gesprek.

Tip 3: Laat merken dat je het begrijpt.

Mensen willen gezien, gehoord en begrepen worden. Iedereen is op zoek naar begrip en heeft – vanuit zijn eigen achtergrond en visie – recht op zijn eigen gelijk. We kunnen enkel redeneren vanuit de gegevens die we hebben. Ook al ben je het niet met iemand eens, je kunt altijd aangeven dat je het vanuit zijn gezichtspunt kunt begrijpen. Als je dat op een duidelijke en neutrale manier doet, kun je veel discussies vermijden en conflicten voorkomen.

Tip 4: Ga uit van het positieve.

Hoe interpreteer jij wat er gezegd wordt? Heb je de neiging om ergens een bedoeling achter te zoeken? De meerderheid van de mensen heeft goede intenties en is er echt niet op uit om jou onderuit te halen. Ga daarom altijd uit van het positieve. Schiet niet meteen in de verdediging en voel je niet direct persoonlijk aangevallen. Vaak maken we relaties onnodig gecompliceerd doordat we onze eigen gedachten koppelen aan wat we (denken) te horen. Neem ook de non-verbale communicatie in ogenschouw en let niet alleen op wat of hoe het gezegd wordt, maar vooral op wat er bedoeld wordt.

Tip 5: Durf de regie in handen te nemen.

Waarom zou je een gesprek gewoon laten gebeuren en maar zien waar het op uitkomt? Neem de touwtjes in handen en stel jezelf van tevoren een doel waar je met je gesprekspartner op wilt uitkomen. Stel geïnteresseerd de juiste vragen, toon begrip, reageer duidelijk maar zonder oordeel, en stuur het gesprek de richting op die jij van tevoren bedacht hebt. Dat vergt misschien een beetje voorbereiding, maar daarmee wordt het voeren van een gesprek een spel, wordt jouw gesprekspartner meteen interessant, en zul je veel meer bereiken.

Als je dit al zo doet: super! Dan ben je een natuurtalent.

Wie hierin wel wat coaching kan gebruiken:

stuur een mail of bel 06-27556551 voor een gratis intakegesprek.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.