Spreken is bijna net zoiets als ademhalen. Het gaat zó automatisch en je doet het zó vanzelf, dat je er eigenlijk niet eens bewust bij nadenkt. Is de manier waarop je communiceert te veranderen, en heeft een communicatietraining eigenlijk wel zin?

Bij alles wat je leert, doorloop je vier fasen. Dit zijn de leerfases van Maslow, en die zijn ook van toepassing op het bijsturen van je communicatievaardigheden.

1: Onbewust onbekwaam

Je beheerst een vaardigheid niet, maar bent je daar ook niet bewust van. Je weet eigenlijk niet dat je niet weet. Als je er nooit over nagedacht hebt dat je mogelijk iets aan je communicatie zou kunnen verbeteren – en totdat iemand zoals ik je er op wijst dat hierin winst voor je te behalen is – zul je ook niet op zoek gaan naar manieren om iets aan je communicatie te veranderen.

2: Bewust onbekwaam

Je realiseert je dat er iets te verbeteren valt; je mist een bepaalde vaardigheid, en dat weet je ook. Je wordt je bijvoorbeeld bewust van momenten waarop een gesprek niet verliep zoals je voor ogen had, en ziet in dat er wat te leren valt. In deze fase heb je de keuze: ga ik me er voor inzetten om dit aan te pakken, of laat ik het er bij zitten? Het begint met de drive om jouw gesprekstechnieken echt te verbeteren, die je vervolgens gaat leren, oefenen en trainen.

3: Bewust bekwaam

In deze fase kun je de geleerde communicatietechnieken al toepassen, maar je moet er nog wel veel bij nadenken. Je zult ook nog regelmatig de fout in gaan, maar omdat je meteen herkent waar het mis ging, kun je jezelf bijsturen. Dit is een hele leuke fase omdat je ziet dat het steeds beter gaat. Met het toepassen van het geleerde begin je positieve resultaten te boeken, en word je steeds zekerder van jezelf.

 4: Onbewust bekwaam

Na een tijdje zijn de oefeningen jouw nieuwe patroon geworden en hoef je er niet meer bij na te denken. Het is een automatisme geworden.

Dat wil niet zeggen dat er nu niets meer te leren valt. Deze fases kunnen steeds opnieuw doorlopen worden, want er kunnen zich weer nieuwe situaties voordoen waarin jij je bewust wordt dat er nog andere vaardigheden zijn die je zou willen leren.

De keuze om steeds beter te worden, ligt bij jezelf. De keuze om datgene wat je geleerd hebt in de praktijk te brengen, ook. Dat geldt voor elk (vak)gebied in je leven. In feite raak je nooit uitgeleerd en kun je jezelf blijven ontwikkelen. Je creëert als het ware je beste zelf.

Nu ik je ervan bewust heb gemaakt dat er mogelijk iets te leren valt op het gebied van communicatie, vraag ik jou: “Hoe hoog leg jij de lat?”

 

 


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.